YKB - YRKESKOMPETENSBEVIS
Fortbildning & grundutbildning


VÄLKOMMEN ATT BOKA DIN YKB - KURS HOS OSS! 

Nu kan du vända dig till oss på Södertälje Trafikskola för utbildningar inom YKB - Yrkeskompetensbevis för lastbil och buss. Hos oss kan du boka både Fortbildning och Grundutbildning.

OBS! Vänta inte med att boka/skicka en intresseanmälan. Utbildningarna fylls upp i snabbt takt och är du i behov av en utbildning inom kort så hör av dig. Vi anordnar utbildningar varje vecka i Södertälje, Stockholm, Strängnäs och Nyköping - även på kvällar och helger.  

- Info om YKB - 

Vad är YKB?

YKB är en förkortning för Yrkeskompetensbevis. Idag måste alla som är yrkesförare av persontransporter och godstransporter ha ett giltigt YKB.

Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Kraven på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein,det vill säga alla EES-stater.

Alla måste ha ett godkänt YKB

Tidigare har chaufförer med så kallade hävdvunna rättigheter varit undantagna från YKB. Med nu måste alla gå utbildning för att få fortsätta köra enligt reglerna. 

För att få fortsätta köra godstransporter med tung lastbil gällde att du måste ha gjort din YKB innan den 10 september 2016. För att få fortsätta att köra persontransporter med buss gällde att man gått utbildningen och fått ett godkänt YKB innan den 10 september 2015. Dessa datum är passade, och numera gäller inga undantag. 

- Mer om våra utbildningar - 

FORTBILDNING
- 35 timmar uppdelat på 5 moment

Alla förare ska numera gå fortbildningsmomenten för YKB vart femte år.

De yrkesförare som omfattas av hävdvunna rättigheter ska dock senaste ha gått sin första fortbildning senaste sju år efter att lagen om YKB började tillämpas.

Själva utbildning ska minst omfatta 35 timmar och får enbart anordnas av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för YKB.

Syftet med fortbildningen är att hålla de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket fräscha och uppdaterade enligt de senaste reglerna och rönen.

Fokus i utbildningen ligger minskad miljöpåverkan, säker körning och hälsa - allt uppdelat på följande 5 moment. (Varje moment är ungefär en kursdag.)

Välkommen att lämna din intresseanmälan idag. Hör av dig så tar vi fram ett upplägg som passar era behov. ​

5 MOMENT I FORTBILDNINGEN

1. Sparsam körning
2. Godstransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus

GRUNDUTBILDNING
- 140 timmar

Denna grundutbildning kallas även för förkortad grundutbildning och vänder sig till dem som är som utbildar sig till lastbilsförare och är 21 år eller äldre. Eller 23 år och äldre och utbildar sig till bussförare, alternativt 21 år och äldre såvida linjens längd inte överstiger 50 km.

Ämnesinnehållet i såväl den längre som den förkortade grundutbildningen är densamma.

Skillnaden mellan den långa utbildning på 280 timmar och den förkortade är att i den sistnämnda får varje ämne mindre undervisningstid. Kraven i provet är däremot detsamma som för den längre utbildningen.

Kursen omfattar bland annat teman och moment såsom trafiksäkerhet, hälsa, miljö, säkerhetsbestämmelser, avancerad träning i rationell körning, tillämpning av lagar och regler för yrkestrafiken, service och transportlogistik.Utbildningen ges av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildning samt av gymnasier och komvux som utbildar efter en nationellt fastställd kursplan.

Grundutbildning avslutas med förarprov

I kursens slutskede görs som regel ett prov på Trafikverkets förarprovskontor.

Du måste både ha gått grundutbildningen och klara av provet för att få ditt yrkeskompetensbevis.

- Vanliga frågor - 

  • HUR BOKAR JAG?
  • VARFÖR BOKA HOS ER?
  • måste jag ha ett ykb?
  • hävdvunna rättigheter?
  • regler? 

Lagen säger att varje förare numera ska ha sitt c med sig vid körningen och precis som ett vanligt körkort kunna uppvisa det vid en kontroll. Själva beviset påminner om ett körkort - ungefär som ett slags ID i plast utfärdat av Transportstyrelsen. Om föraren inte kan uppvisa det vid kontroll, kan följden bli böter. Fram tills den 10 september 2016 har förare med hävdvunna rättigheter varit undantagna från denna regel, men nu måste även denna kategori kunna uppvisa ett YKB vid kontroll.